פרישמן 46 תל אביב - מרפסות

icon-pdf-light

מצגת לועדה

פרישמן 46 ת"א_04-2021

icon-photo

חותמת ועדה ניוד זכויות

icon-pdf

החלטת ועדה

icon-photo

חותמת ועדה ניוד זכויות

סוקולוב 57 הרצליה

icon-link-light

כתבה על הפרוייקט

icon-dwonload-1

אישור תכנית ועדה מקומית

סוקולוב 57

הירקון 36 ת"א

icon-dwonload-1

הירקון 36_היתר בנייה חתום

icon-download-light-1

הירקון 36 תל-אביב_טופס אכלוס

הושע 8-10 ת"א

icon-download-light-1

החלטת ועדה

הושע 8-10_17-04-2022