הושע 8-10 ת"א

תיאור פרוייקט

פרויקט "מציצים על הים" הינו פרוייקט יוקרה הכולל הקמת 48 יח"ד + קומת ספרייה עירונית בבניין בן 11 קומות שייבנה ברחוב הושע 8-10, בסמוך לחוף מציצים בת"א.

הבניין החדש יוקם על מגרש המשתרע על כ- 2 דונם ויכלול  כ- 5,000 מ"ר שטחים עיליים ועוד שתי קומות חניון תת קרקעי.

לצורך הפרוייקט בוצעו איחוד וחלוקה מחדש של 4 חלקות בת.ב.ע חדשה, זאת  במסגרת התחדשות של כל רחוב הושע, בו יוקמו במהלך השנים הקרובות חמישה בנייני יוקרה חדשים בני 8-11 קומות.

מיקום גוש/חלקה

חלקות מספר 91 , 92 , 93 ו- 94 בגוש מספר 6962

מגרש מספר 2 בהתאם לתוכנית בניין עיר מספר 2611

בין רחוב הירקון מספר 293 לרחוב הושע מספר 8 ו- 10 , "נמל תל אביב"

סטטוס פרוייקט ובעלי תפקידים

הפרוייקט מצוי בשלב תכנוני מתקדם לאחר אישור ועדה בתאריך 17/04/2022  (ראה מסמכים ומאמרים), כרגע מצויים בסיום שלב ההשלמות להיתר על פי דרישות הועדה ובהכנת תוכניות לביצוע.

צפי לקבלת היתר ותחילת עבודות: רבעון 03/2024

הבעלים הינם קבוצת רוכשים – 20 בעלים סה"כ (הקרקע נרכשה לפני שנים ארוכות),

אנכי משמש מנהל הפרויקט משנת 2018

אדריכל: גידי בר אוריין

מפקח הנדסי: אביב כפיף