סוקולוב 57 הרצליה

תיאור פרוייקט

הקמת בניין חדש בן 13 קומות על מגרש בשטח של כ-1.1 דונם. הפרויקט כולל הקמת מבנה מגורים חדש בעורף מבנה מסחרי על ציר סוקולוב המהווה את המרכז העסקי-מסחרי של העיר הרצלייה. על פי התכנית המאושרת יהיו בבניין החדש 47 יח"ד בנות 3-5 חד', שטחי מסחר ושטחים ציבוריים, זאת במקום מבנה מסחרי צמוד קרקע בן קומה אחת הקיים היום במגרש.

יזמות

רכישת 25% מהמגרש בשנת 2009

רכישת 5 חנויות קיימות בחזית המגרש במסגרת הסדר משפטי

ביצוע ואישור ת.ב.ע מקומית

סטטוס פרויקט

אחרי אישור ועדה מקומית בשלב ההשלמות להיתר (ראה כתבות/מסמכים)

צפי קבלת היתר בנייה ותחילת עבודות: רבעון 2/2024

אדריכל: מאיר גיא