פרישמן 46 תל אביב

תיאור פרוייקט

פרוייקט השלמת/הוספת מרפסות במגדל פרישמן 46, הנחשב לאחד מהמגדלים היוקרתיים בת"א.

תוספת המרפסות מתבצעת בחזית המזרחית של המגדל,  בין קורה היקפית לבין הקיר החיצוני ע"י השלמת הרצפה בלבד.

הפרוייקט כלל עסקת ניוד זכויות מדיזינגוף 10 וביצוע ת.ב.ע לניוד הזכויות, אשר פורסמה ואושרה בתאריך 23-11-2021

מיקום גוש/חלקה

כתובת: פרישמן 46, דיזנגוף 102, אסתר המלכה 3.

מיקום: גוש 7091 , חלקה 203 ▪

מגדל מגורים בן 29 קומות בסה"כ

סטטוס: מאוכלס (2013)

סטטוס פרוייקט ובעלי תפקידים

בוצעה הגשה של התכניות להיתר בנייה, כרגע בשלב הבדיקה המרחבית:

בקשה להיתר מספר 23-0792

ניתן להתעדכן בסטטוס הבקשה בקישור (מחלקת רישוי בניה, עיריית תל-אביב – יפו): https://tinyurl.com/26tjehfr

צפי למועד קבלת היתר ותחילת עבודות - רבעון 04/23

אנכי משמש יזם ומנהל הפרוייקט

אדריכל: יסקי מור סיוון אדריכלים